logo_ciudat
ajuntament
Foment Ciutat Vella Accionariat

barra

El capital social es fixa en la suma de TRES MILIONS SEIXANTA-CINC MIL CENT EUROS (3.065.100 EUROS) completament subscrit i desemborsat per l'Ajuntament de Barcelona, dividit en cinquanta una mil (51.000) accions nominatives de SEIXANTA EUROS amb DEU cèntims d'EURO (60,10 EUROS) de valor nominal cadascuna d'elles, numerades correlativament de l'1 al 51.000, ambdós inclosos, pertanyents a una mateixa classe i a una mateixa sèrie.

perfil del contractant


contacte

c/ Pintor Fortuny 17-19 08001 Barcelona

T / 93 256 66 00
F / 93 256 66 27 fomentdeciutat@bcn.cat


formulari de contacto Anar a ...
banner
FOMENT CIUTAT .  Mapa web .  Informació legal