logo_ciudat
ajuntament
foment Presentacio

barra

Pou Fiiguera i  CCC Sant Agusti

La decidida aposta que l’Ajuntament de Barcelona va fer a principis dels anys vuitanta per a la transformació de la ciutat i la millora de les condicions de vida en tots els seus barris té un dels seus més clars exponents visuals i estructurals a Ciutat Vella. El convenciment que havia de ser un model mixt entre l’economia pública i la privada el que vertebrés la regeneració i la revitalització del nucli històric de la nostra ciutat va deixar un primer llegat de catorze anys de feina visible i notòria de la mà de Procivesa, de la qual, des de finals del 1999, en va prendre el relleu Foment de Ciutat Vella SA, que continua impulsant un procés de transformació que va néixer amb un doble objectiu

D’una banda, els barris del nucli històric de Barcelona havien de recuperar la centralitat que havien tingut abans de l’expansió de la ciutat cap a l’Eixample i que havien començat a perdre des de l’enderroc, a mitjans del segle XIX, de les muralles que limitaven el creixement de Barcelona. I de l’altra, la recuperació de la centralitat s’havia de fer sense renunciar al caràcter residencial i de proximitat dels barris històrics.

Mercat de Santa Caterina

1 Plaça Castella

2 Oficina Habitatge

3 Mercat de Santa Caterina

La creació de nous espais urbans, la construcció d’habitatge públic de qualitat, la dotació d’equipaments de barri per al Raval, el Gòtic, el Casc Antic i la Barceloneta, l’impuls de la rehabilitació en edificis privats, la remodelació de carrers amb l’objectiu de fer-los més segurs i amb més espai per al vianant que per al vehicle, i la modernització de les infraestructures i xarxes de serveis, com ara la implantació del sistema de recollida pneumàtica, han estat i encara són algunes de les línies bàsiques d’actuació que fan possible assolir i mantenir l’equilibri entre les dues grans dinàmiques que cada dia conflueixen a Ciutat Vella, la centralitat i la proximitat.

La transformació urbana i social ha derivat en una nova Ciutat Vella en la qual tothom ha de tenir cabuda per conviure-hi amb respecte. La població autòctona amb la immigrada, les persones de classes benestants amb les families que passen per algunes dificultats econòmiques, els que treballen al centre històric amb els que hi fan turisme o activitats culturals i d’oci, les professions liberals amb els comerços tradicionals arrelats al districte, la gent jove amb les persones grans. Són moltes les tipologies de públic que, des de diferents àmbits i per motius molt diversos, conflueixen cada dia a Ciutat Vella. Preservar aquesta mixticitat humana en equilibri es presenta ara mateix com el gran nou repte d’un futur que seria molt més complicat d’afrontar si durant les últimes dues dècades no s’haguessin corregit els dèficits urbanístics, en equipaments i en infraestructures que acumulava el districte.

I tot i la feina feta i ben visible en qualsevol passejada pels carrers i les places de Ciutat Vella, continua sempre present l’objectiu de millorar la qualitat de vida tant dels residents com dels usuaris dels barris del centre històric de la nostra ciutat, on el respecte cap el passat vol i ha de conviure amb les dinàmiques vitals diàries de les grans ciutats en aquest segle XXI.

L'any 2012, i com a conseqüència de l'acord de la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona de 27 de juny de 2012, es va incoar un procediment per reorganitzar el conjunt d'activitats i serveis gestionats pel grup BIMSA, al qual pertanyia Foment de Ciutat Vella, SA, que executava el programa d'inversions municipal a Ciutat Vella. És en aquest nou marc organitzatiu en el que Foment de Ciutat Vella, SA, va iniciar un procés de transformació estatutària que va culminar amb l'acord del Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona de data 25 de juliol de 2014, que aprova definitivament la memòria justificativa del canvi de forma de gestió de Foment de Ciutat Vella, SA i, en conseqüència, aprova definitivament la modificació dels estatuts de Foment de Ciutat Vella, SA, reestructura les seves funcions i el canvi de la seva denominació social, que ha passat a ser Foment de Ciutat, SA.

La nova empresa, hereva de Foment de Ciutat Vella, SA, i Promoció de Ciutat Vella, SA, denominada ara Foment de Ciutat, SA, concentra la seva activitat principalment al districte de Ciutat Vella, però també ho pot fer a la resta de la ciutat si així li ho encarrega la Comissió de Govern. Els nous estatuts socials vertebren les activitats i els serveis de l'empresa en tres eixos: desenvolupament social, cultural i econòmic.

perfil del contractant


contacte

c/ Pintor Fortuny 17-19 08001 Barcelona

T / 93 256 66 00
F / 93 256 66 27 fomentdeciutat@bcn.cat


formulari de contacto Anar a ...
banner
FOMENT CIUTAT .  Mapa web .  Informació legal