logo_ciudat
ajuntament
barra Informació legal
barra

1. Informació corporativa
Aquesta web és propietat de Foment de Ciutat Vella, SA, amb domicili al carrer Pintor Fortuny, núm. 17, 08001 Barcelona, amb NIF A-62091616. Tel.: 34 93.343 54 55. Fax: 34 93 343 54 56. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom de 33.514, foli 35.

2. Protecció de continguts
Tot el contingut d´aquesta pàgina web, inclosos els textos, marques, signes distintius, logotips, imatges, gràfics i dissenys, són propietat de Foment de Ciutat Vella, SA, i estan protegits per la legislació vigent en matèria de propietat intel•lectual.

L’accés al portal per part de l’usuari no li atorga cap dret sobre el contingut, ni tan sols per a la mera reproducció d´ús personal.

3. Protecció de dades
En compliment del que disposa la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), Foment de Ciutat Vella, SA, com a responsable del fitxer o fitxers, informa que les dades personals que l’usuari faciliti durant tota la relació amb la nostra companyia, inclosa l´adreça de correu electrònic i totes les dades personals a què puguem accedir durant la relació establerta, es tractaran en un fitxer o fitxers degudament inscrits en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i de conformitat amb el que estableix la legislació vigent.

La informació que ens remeti s’incorporarà als sistemes d’informació de Foment de Ciutat Vella, SA. Aquesta comunicació s’utilitzarà exclusivament per atendre la seva consulta.

En indicar, facilitar o introduir les seves dades, i de conformitat amb el que estableix l’article 6 de la LOPD, atorga el consentiment inequívoc a Foment de Ciutat Vella, SA, per tractar, en compliment de les finalitats esmentades a l’apartat anterior, les dades personals que ha facilitat. Així mateix, aquest consentiment s’aplica a la cessió de les dades d’acord amb la legislació aplicable.

Només el personal autoritzat té accés a les seves dades personals i està sotmès a l´obligació de secret. Les dades es tractaran de conformitat amb la LOPD 15/1999 i amb el Reial Decret 1702/2007, que la desenvolupa, i en cap cas no es poden utilitzar per a finalitats que no siguin les autoritzades en virtut d´aquest document ni amb finalitats comercials o publicitàries, i no poden cedir-se a terceres parts.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i, si escau, cancel•lació, en qualsevol moment informant per escrit Foment de Ciutat Vella, SA, tot indicant les seves dades, a l´adreça següent: carrer Pintor Fortuny, núm. 17, 08001 Barcelona.

perfil del contractant


contacte

c/ Pintor Fortuny 17-19 08001 Barcelona

T / 93 256 66 00
F / 93 256 66 27 fomentdeciutat@bcn.cat


formulari de contacto Anar a ...
banner
FOMENT CIUTAT .  Mapa web .  Informació legal